میز ناهار خوری کلاسیک رزالین

توضیحات میز ناهار خوری کلاسیک رزالین

میز ناهار خوری رزالین به مانند مبلمان رزالین دارای آرایه های زیبایی ساخته می باشد، مزین شدن صندلی های غذاخوری به منبت های گل دست ساز تمام زیبایی این سرویس را به کمال می رساند.

شما می توانید این میز ناهار خوری را در اندازه ۶، ۸ و ۱۰ نفره تهیه کنید

میز غذاخوری سلطنتی رزالین
میز سلطنتی رزالین
میز غذاخوری سلطنتی

میز ناهار خوری کلاسیک آرمانت

توضیحات میز ناهار خوری کلاسیک آرمانت

میز ناهار خوری آرمانت جزو معدود ناهار خوری هایی می باشد که دارای صندلی های متفاوت است، دو عدد از صندلی های میزبان دارای دسته بوده و الباقی صندلی های ساده می باشد، آرایه های ساخته شده این صندلی ها هم به مانند مبلمان آرمانت زیبا و قابل وصف می باشد.

شما می توانید این میز ناهار خوری را در اندازه های ۶،۸ و ۱۰ نفره تهیه کنید.

میز ناهار خوری کلاسیک آسوان

میز و صندلی غذاخوری آسوان

توضیحات میز ناهار خوری کلاسیک آسوان

میز ناهار خوری آسوان در سبک و مدل ناهار خوری های فرانسوی می باشد و دارای آرایه های ساخته شده توسط دست و دستگاه سی ان سی است. منبت های چشم نواز این مدل خاص بودن این میز ناهار خوری را چشم نوازتر می کند. همگون بودن این منبت ها به همراه مبلمان آسوان خاص بودن خود را به رخ می کشد.

شما می توانید این ناهار خوری را در اندازه های ۶، ۸ و ۱۰ نفره تهیه کنید.

میز ناهار خوری کلاسیک لیون

میز و صندلی غذاخوری آسوان

توضیحات میز ناهار خوری کلاسیک لیون

ناهار خوری مدل لیون در تیپیکال اورجینال این مدل عرضه می شود، یک مدل خاص از هنر فرانسوی اصیل که دارای منبت های دست ساز که هنر منبت کارهای زیبا ساز ایرانی می باشد.

شما می توانید این ناهار خوری را در اندازه های ۶، ۸ و ۱۰ نفره تهیه کنید.

میز ناهار خوری لیون
میز ناهار خوری لیون
میز ناهار خوری لیون

میز ناهار خوری کلاسیک والریا

میز و صندلی غذاخوری والریا

توضیحات میز ناهار خوری کلاسیک والریا

میز ناهار خوری والریا در سبک ناهار خوری های اصیل ایتالیایی می باشد، صندلی های ناهار خوری والریا فاقد تاج منبت بوده اما دو گوشواره زبا در دو سمت صندلی به زیبایی های این کار افزوده است، این مدل به خاطر منحنی و نیم گرد بودن قابلیت لمسه شدن را نیز دارد و جزو معدود مدل های زیبای ایتالیایی می باشد.

منبت صندلی غذاخوری والریا

میز ناهار خوری کلاسیک لرد

میز و صندلی غذاخوری والریا

توضیحات میز ناهار خوری کلاسیک لرد

میز ناهار خوری لرد یک مدلی ترکیبی و کجوال و یک کار زیبا به همراه منبت های زیبای دست ساز می باشد.

شما می توانید این میز ناهار خوری را در اندازه های ۶، ۸ و ۱۰ نفره تهیه کنید.

میز ناهار خوری کلاسیک ویاسینا

میز و صندلی غذاخوری والریا

توضیحات میز ناهار خوری کلاسیک ویاسینا

ناهار خوری ویاسینا در سبک غذاخوری های پشت بیضی آمریکایی دارای گل های زیبا در تاج و صندلی ها به همراه پایه های زیبا و ظریف

میز ناهار خوری کلاسیک شانا

صندلی انگلیسی ویلیام با میز اسپانیایی

توضیحات میز ناهار خوری کلاسیک شانا

ناهار خوری شانا جزو معدود غذاخوری گرد با قابلیت ۴، ۶ و۸ نفره شدن را دارد. زیبایی های این ناهار خوری صندلی های چیپندل (پشت چوب دار) بودن این کار می باشد.

میز ناهار خوری شانا را می توانید در ۲ مدل دایره و بیضی تهیه نمایید.

میز غذاخوری اسپانیایی شانا
میز غذاخوری گرد اسپانیایی شانا