قیمت مبل کلاسیک دیاکو

قیمت مبلمان کلاسیک

نام مبلمانقیمت مبلمانقیمت غذاخوری
مبل کلاسیک لرد۵۸ میلیون۳۸ میلیون
مبل کلاسیک میلواکی۵۵ میلیون۴۶ میلیون
مبل فرانسوی لیون۷۸ میلیون۴۷ میلیون
مبل کمل بک۴۲ میلیون۲۷ میلیون
مبل کلاسیک آرمانت۱۰۸ میلیون۷۲ میلیون
مبل آسوان۶۹ میلیون۴۶ میلیون
مبل چستر کالادیوم۵۲ میلیون
مبل مصری ملک
میز غذاخوری ویاسینا۴۱ میلیونسرویس ۸ نفره

قیمت شزلون 

نام شزلونقیمت شزلون
شزلون آسوان۱۷ میلیون و ۹۰۰
شزلون لرد۱۴ میلیون و ۹۰۰

قیمت بوفه کف و ویترین

نوع محصولقیمت بوفه و ویترین
بوفه کف آنتونی۲۷ میلیون و ۹۰۰
بوفه کوردوبا
بوفه کف رامسس۱۹ میلیون و ۵۰۰
بوفه خمره ای ویندسور
ویترین خمره ای مون پولیه۱۴ میلیون و ۵۰۰
ویترین آنتونی۱۹ میلیون و ۵۰۰
ویترین رامسس۱۳ میلیون و ۵۰۰