مبل کمل بک

چوب راش گرید A  گرجستان کاناپه ۳ نفره (طول ۲۱۸ × عرض ۱۱۵ × ارتفاع ۱۱۰ ) کاناپه ۲ نفره (طول ۱۷۰ × عرض ۱۱۵ × ارتفاع ۱۱۰ )  مبل تک (طول ۸۰ × عرض ۹۰ × ارتفاع ۱۱۷ ) جلومبلی (قطر ۱۲۲ × ارتفاع ۴۴) عسلی (قطر ۶۲ × ارتفاع ۶۰)     تصاویر ارائه شده از محصول مبلمان کمل...

مبل کلاسیک کالادیوم

ابعاد و مشخصات کلی چوب راش گرید A  گرجستان طراحی منبت با نقش برگ کاهو همه منبت ها بصورت ۳ بُعدی با دست کاناپه ۳ نفره (طول ۲۳۰ × ارتفاع ۱۰۰ × عرض ۹۷) کاناپه ۲ نفره (طول ۱۸۰ × ارتفاع ۹۵ × عرض ۸۶) مبل تک  (طول ۸۴ × ارتفاع ۱۱۸ × عرض ۹۰) جلومبلی (قطر ۱۱۳ × ارتفاع ۴۷) عسلی...