مبل کلاسیک

 گارانتی دیاکو از ۳ به ۵ سال افزایش یافت.

امکان انتخاب رنگ چوب و پارچه

 مدل های جدید فرانسوی و ایتالیایی اضافه شد.

چرم های نفیس تنفس پذیر ترکیه

امکان انتخاب معرق کاری و جواهرکاری صفحه ها

مبلمان کلاسیک سبک روکوکو فرانسه و ایتالیا

در طراحی مبلمان در دیاکو از سبک مبلمان روکوکو ایتالیا و فرانسه قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی بهره گرفته شده است.

منبت ها در دیاکو با هنر دست و کاملا غیر ماشینی پدیده آمده و در همه محصولات از پارچه و چرم وارداتی ترکیه ای و چوب راش گرجستان گرید A استفاده شده است.

همه محصولات دارای ۵ سال گارانتی بوده و دیاکو تنها دارنده ۴ دوره مقام اول کیفیت و طراحی در نمایشگاه بین المللی مبلمان هافکس و هومکس است.